Presentació
1 registres

Cercar per :Criteri:


Cercar

 

Presentació

20/11/2012

QUÈ ÉS EL CERCLE? 

El Cercle de Dones de Negocis és una associació, sense ànim de lucre, que aglutina a les dones professionals i de negocis: empresàries, directives, executives, autònomes, professionals i emprenedores. 

L'associació vertebra la cooperació empresarial entre les seves associades, mitjançant els instruments que considera més adequats, a cada moment i per a cada conjuntura, encara que la seva estructura principal de funcionament és mitjançant una plataforma telemàtica visible des de www.mujeresdenegocios.net FINALITATS DEL CERCLE

1)
Fomentar la cooperació sistemàtica i efectiva entre empreses de dones, amb la finalitat de reforçar i promocionar el teixit empresarial i professional de la dona.

2) Donar visibilitat i reconeixement a la dona, com creadora d'empreses i productora d'economia.

3) Desenvolupar activitats que facilitin a les seves associades la recerca, identificació, anàlisi i execució de projectes que millorin la seva capacitat competitiva.

4) Col·laborar activament amb els organismes públics competents, en la promoció de la imatge de la dona professional i de negocis, com impulsora de l'economia.

5) Fomentar i impulsar una xarxa de Networking de dones professionals i de negocis, per a la cooperació entre empreses.

6) Fomentar i impulsar una xarxa de Mentoring de dones professionals i de negocis, per a la col·laboració entre empreses, incrementant i intercanviant coneixements i experiències.

7) Fomentar el desenvolupament i els estudis que promoguin l'estabilitat i l'impuls de les empreses de dones professionals i de negocis

8) Desenvolupar i gestionar serveis que tinguin, com fi, la millora dels nivells d'informació, formació, comunicació, coneixement, qualitat, competitivitat i projecció internacional de les seves associades.


9) Promoure i mantenir el contacte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l'objectiu d'intercanviar experiències. Així com, prestar col·laboració, en benefici de l'associació i de les seves associades.


10) Representar i promocionar els interessos de les dones professionals i de negocis.QUÈ ÉS CMNtv?

El canal de televisió per internet del Cercle de Dones de Negocis és un projecte que pretén aprofitar les noves tecnologies per a potenciar la comunicació, participació i informació de les nostres associades.

Es tracta d'un projecte obert a totes les associades, que poden participar d'aquesta iniciativa, però també dirigit a divulgar els nostres objectius i defensar els nostres interessos davant un públic ampli, interessat en el nostre col·lectiu, els seus valors, necessitats i demandes.

Encara que es tracta d'un projecte molt ambiciós, ho hem emprès amb els limitats recursos econòmics dels quals disposem i d'aquesta forma ha de ser entès.


 
Facebook Twitter Linkedin Tuenti
 


Círculo de Mujeres de Negocios - Balmes 177, 3º1ª - 08006 Barcelona - Tel. 93 4194155 - Nif G63852370 - circulo@mujeresdenegocios.net
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat, número 30335, sección 1ª, Registro de Barcelona